Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 ПроектиПредварителни договори
 
 
Status - Banner
 
Image 1
 
Предварителни договори

     Към настоящият момент Дужесвото е в етап на подписване на предварителни и окончателни договори за учредяване право на строеж срещу задължение за построяване на обекти, намиращи се в местността "Манастирски ливади", съответстващи на процент от разгънатата застроена площ.

Предварителни договори
 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.