Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 ИнвеститориСЪБРАНИЕ 2019 (извънредно)
 
 
Връзки с инвеститоритеФирмена политикаДиректор "Връзки с инвеститорите"Корпоративен календарСъбрание на акционеритеСъбрание 2020 (извънредно)Събрание 2020 (редовно)СЪБРАНИЕ 2019 (извънредно)Събрание 2019 (редовно)Събрание 2018 (извънредно)Събрание 2018 (редовно)Събрание 2017 (редовно)СЪБРАНИЕ '2016 (извънредно)СЪБРАНИЕ '2016 (редовно)Събрание '2014 (редовно)Събрание `2015 (редовно)Събрание '2013 (редовно)Събрание '2012 (редовно)Събрание '2011 (редовно)Събрание '2010 (редовно)Събрание '2009 (извънредно)Събрание '2009 (редовно)Събрание '2008Увеличение на капитала 2020 г. (актуално)ПроспектСъобщение по чл. 89т от ЗППЦКСъобщение по чл. 89л, ал. 2 от ЗППЦКГрафик на предлаганетоУведомление по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦКУведомление по чл. 112д от ЗППЦКУвеличение на капитала 2020 г. (архив)ПроспектУведомление по чл. 92а от ЗППЦКГрафик на предлаганетоУведомление за упражнени праваУведомление по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦКУведомление по чл. 112д от ЗППЦКФинансова информацияАкцииСчетоводни отчетиЮридическа информацияНормативна уредбаЛиценз от КФН
 
Status - Banner
 
Image 1
 
СЪБРАНИЕ 2019 (извънредно)

Уважаеми акционери, насрочено е Общо събрание на акционерите на дружеството на 19.12.2019 г. в 10:00ч., което ще се проведе на адрес - гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет. 12.
От връзките по-долу може да прочетете пълния текст на поканата за Събранието, както и материалите по точките от обявения дневен ред за провеждане на ОСА.

Покана към акционерите за свикване на Общо събрание:
Пълномощно за представляване на физическо лице:
Междинен финансов отчет 
Протокол от заседание на СД за провеждане на ОСА:
Доклад от одитор
Междинен финансов отчет и оповестяване
Документи по дневния ред

​ 

 

 

 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.