Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 ИнвеститориСъбрание 2019 (редовно)
 
 
Връзки с инвеститоритеФирмена политикаДиректор "Връзки с инвеститорите"Събрание на акционеритеСъбрание 2020 (извънредно)Събрание 2020 (редовно)СЪБРАНИЕ 2019 (извънредно)Събрание 2019 (редовно)Събрание 2018 (извънредно)Събрание 2018 (редовно)Събрание 2017 (редовно)СЪБРАНИЕ '2016 (извънредно)СЪБРАНИЕ '2016 (редовно)Събрание '2014 (редовно)Събрание `2015 (редовно)Събрание '2013 (редовно)Събрание '2012 (редовно)Събрание '2011 (редовно)Събрание '2010 (редовно)Събрание '2009 (извънредно)Събрание '2009 (редовно)Събрание '2008Увеличение на капитала 2020 г.ПроспектУведомление по чл. 92а от ЗППЦКГрафик на предлаганетоУведомление за упражнени праваУведомление по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦКУведомление по чл. 112д от ЗППЦКФинансова информацияАкцииСчетоводни отчетиЮридическа информацияНормативна уредбаЛиценз от КФН
 
Status - Banner
 
Image 1
 
Събрание 2019 (редовно)

Уважаеми акционери, Общо събрание на акционерите е насрочено за 10.07.2019 г. в 10:00 часа в седалището на Дружеството - гр. София 1680, район Витоша, ул. Ралевица №98А, ет. 1, Офис 1.
От връзките по-долу може да прочетете пълния текст на поканата за Събранието и материалите, които ще бъдат разгледани на него.

 

Покана към акционерите за свикване на Общо събрание:
Пълномощно за представляване на физическо лице:
Пълномощно за представляване на юридическо лице:
Протокол за заседание на СД за провеждане на ОСА:
Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018г и одиторски доклад:
Доклад на независим одитор за извършена проверка на финансовите отчети на Дружеството:
Доклад на ДВИ за дейността му през 2018 г.:
Протокол от Общо събрание:

 

 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.