Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 ИнвеститориСъбрание 2018 (редовно)
 
 
Връзки с инвеститоритеФирмена политикаДиректор "Връзки с инвеститорите"Корпоративен календарСъбрание на акционеритеСъбрание 2020 (извънредно)Събрание 2020 (редовно)СЪБРАНИЕ 2019 (извънредно)Събрание 2019 (редовно)Събрание 2018 (извънредно)Събрание 2018 (редовно)Събрание 2017 (редовно)СЪБРАНИЕ '2016 (извънредно)СЪБРАНИЕ '2016 (редовно)Събрание '2014 (редовно)Събрание `2015 (редовно)Събрание '2013 (редовно)Събрание '2012 (редовно)Събрание '2011 (редовно)Събрание '2010 (редовно)Събрание '2009 (извънредно)Събрание '2009 (редовно)Събрание '2008Увеличение на капитала 2020 г. (актуално)ПроспектСъобщение по чл. 89т от ЗППЦКСъобщение по чл. 89л, ал. 2 от ЗППЦКГрафик на предлаганетоУведомление по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦКУведомление по чл. 112д от ЗППЦКУвеличение на капитала 2020 г. (архив)ПроспектУведомление по чл. 92а от ЗППЦКГрафик на предлаганетоУведомление за упражнени праваУведомление по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦКУведомление по чл. 112д от ЗППЦКФинансова информацияАкцииСчетоводни отчетиЮридическа информацияНормативна уредбаЛиценз от КФН
 
Status - Banner
 
Image 1
 
Събрание 2018 (редовно)

 Уважаеми акционери, Общо събрание на акционерите е насрочено за 30.06.2018 г. в 13:00 часа по седалището на Дружеството - гр. София 1680, район Витоша, ул. Ралевица №98А, ет. 1, Офис 1.
От връзките по-долу може да прочетете пълния текст на поканата за Събранието и материалите, които ще бъдат разгледани на него.

Покана към акционерите за свикване на Общо събрание:
Пълномощно за представляване на физическо лице:
Пълномощно за представляване на юридическо лице:
Отчет на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2017 г.:
Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г
Доклад на независим одитор за извършена проверка на финансовите отчети на Дружеството:
Доклад на ДВИ за дейността му през 2017 г.:
Протокол за заседание на СД за провеждане на ОСА:
Протокол за ОСА (проведено на 30.06.2018):

 

 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.