Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 ИнвеститориСЪБРАНИЕ '2016 (извънредно)
 
 
Връзки с инвеститоритеФирмена политикаДиректор "Връзки с инвеститорите"Събрание на акционеритеСъбрание 2020 (извънредно)Събрание 2020 (редовно)СЪБРАНИЕ 2019 (извънредно)Събрание 2019 (редовно)Събрание 2018 (извънредно)Събрание 2018 (редовно)Събрание 2017 (редовно)СЪБРАНИЕ '2016 (извънредно)СЪБРАНИЕ '2016 (редовно)Събрание '2014 (редовно)Събрание `2015 (редовно)Събрание '2013 (редовно)Събрание '2012 (редовно)Събрание '2011 (редовно)Събрание '2010 (редовно)Събрание '2009 (извънредно)Събрание '2009 (редовно)Събрание '2008Увеличение на капитала 2020 г.ПроспектУведомление по чл. 92а от ЗППЦКГрафик на предлаганетоУведомление за упражнени праваУведомление по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦКУведомление по чл. 112д от ЗППЦКФинансова информацияАкцииСчетоводни отчетиЮридическа информацияНормативна уредбаЛиценз от КФН
 
Status - Banner
 
Image 1
 
СЪБРАНИЕ '2016 (извънредно)

 Уважаеми акционери, насрочено е  извънредно Общо събрание на акционерите  за 22.07.2016 г. в 10:00ч. по седалището на Дружеството - гр. София 1680, р-н Витоша, ул. Ралевица № 98А, ет. 1, Офис 1.
От връзките по-долу може да прочетете пълния текст на поканата за Събранието и материалите, които ще бъдат разгледани на него.

Покана към акционерите за свикване на Общо събрание:  
Протокол от заседание на СД за провеждане на ОСА:  
Пълномощно за представляване на физическо лице:  
Пълномощно за представляване на юридическо лице:  
Материали, които ще бъдат разгледани по време на събранието:  
Мотивиран доклад  
Протокол от ОСА:  
   

 

 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.