Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 ИнвеститориСЪБРАНИЕ '2016 (редовно)
 
 
Връзки с инвеститоритеФирмена политикаДиректор "Връзки с инвеститорите"Корпоративен календарСъбрание на акционеритеСъбрание 2020 (извънредно)Събрание 2020 (редовно)СЪБРАНИЕ 2019 (извънредно)Събрание 2019 (редовно)Събрание 2018 (извънредно)Събрание 2018 (редовно)Събрание 2017 (редовно)СЪБРАНИЕ '2016 (извънредно)СЪБРАНИЕ '2016 (редовно)Събрание '2014 (редовно)Събрание `2015 (редовно)Събрание '2013 (редовно)Събрание '2012 (редовно)Събрание '2011 (редовно)Събрание '2010 (редовно)Събрание '2009 (извънредно)Събрание '2009 (редовно)Събрание '2008Увеличение на капитала 2020 г. (актуално)ПроспектСъобщение по чл. 89т от ЗППЦКСъобщение по чл. 89л, ал. 2 от ЗППЦКГрафик на предлаганетоУведомление по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦКУведомление по чл. 112д от ЗППЦКУвеличение на капитала 2020 г. (архив)ПроспектУведомление по чл. 92а от ЗППЦКГрафик на предлаганетоУведомление за упражнени праваУведомление по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦКУведомление по чл. 112д от ЗППЦКФинансова информацияАкцииСчетоводни отчетиЮридическа информацияНормативна уредбаЛиценз от КФН
 
Status - Banner
 
Image 1
 
СЪБРАНИЕ '2016 (редовно)

Уважаеми акционери, редовното Общо събрание на акционерите е насрочено за 22.04.2016 г. в 10:00ч. по седалището на Дружеството - гр. София 1680, р-н Витоша, ул. Ралевица № 98А, ет. 1, Офис 1.
От връзките по-долу може да прочетете пълния текст на поканата за Събранието и материалите, които ще бъдат разгледани на него.

Покана към акционерите за свикване на Общо събрание:
Протокол от заседание на СД за провеждане на ОСА:
Пълномощно за представляване на физическо лице:
Пълномощно за представляване на юридическо лице:  
Материали, които ще бъдат разгледани по време на събранието:  
Отчет на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2015г.:  
Доклад на независимия одитор за извършената проверка на ГФО на Дружеството за 2015г.:  
Годишен финансов отчет на Дружеството за 2015г.:  
Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.:  
Предложение от акционер по чл. 223а от Търговския закон към поканата за ОСА:  
Протокол от ОСА:  
   

 

 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.