Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 ИнвеститориСчетоводни отчети
 
 
Връзки с инвеститоритеФирмена политикаДиректор "Връзки с инвеститорите"Корпоративен календарСъбрание на акционеритеСъбрание 2020 (извънредно)Събрание 2020 (редовно)СЪБРАНИЕ 2019 (извънредно)Събрание 2019 (редовно)Събрание 2018 (извънредно)Събрание 2018 (редовно)Събрание 2017 (редовно)СЪБРАНИЕ '2016 (извънредно)СЪБРАНИЕ '2016 (редовно)Събрание '2014 (редовно)Събрание `2015 (редовно)Събрание '2013 (редовно)Събрание '2012 (редовно)Събрание '2011 (редовно)Събрание '2010 (редовно)Събрание '2009 (извънредно)Събрание '2009 (редовно)Събрание '2008Увеличение на капитала 2020 г. (актуално)ПроспектСъобщение по чл. 89т от ЗППЦКСъобщение по чл. 89л, ал. 2 от ЗППЦКГрафик на предлаганетоУведомление по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦКУведомление по чл. 112д от ЗППЦКУвеличение на капитала 2020 г. (архив)ПроспектУведомление по чл. 92а от ЗППЦКГрафик на предлаганетоУведомление за упражнени праваУведомление по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦКУведомление по чл. 112д от ЗППЦКФинансова информацияАкцииСчетоводни отчетиЮридическа информацияНормативна уредбаЛиценз от КФН
 
Status - Banner
 
Image 1
 
Счетоводни отчети
СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ И ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2020 ГОДИНА
 
  Q1 Q2 Q3 Q4 Годишни
Справки по образец на КФН    
Финансови отчети и пояснителни бележки    
Счетоводни отчети по МСС    
Доклад за дейността    
Информация – Приложение № 9 от Наредба № 2    
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица    
Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) 596/2014    
Информация по чл. 33 от Наредба № 2    
Други    
 
СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ И ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА
  Q1 Q2 Q3 Q4 Годишни
Справки по образец на КФН
Финансови oтчети и пояснителни бележки
Счетоводни отчети по МСС
Доклад за дейността  
Информация - Приложение 9 от Нaребда 2  
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица  

​​
Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) 596/2014  
Информация по чл. 33 от Наредба 2  
Други     
           
           
 
СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ И ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2018 ГОДИНА
  Q1 Q2 Q3 Q4 Годишни
Справки по образец на КФН  
Финансови Отчети и пояснителни бележки  
Счетоводни отчети по МСС    
Доклад за дейността  
Информация - Приложение 9 от Нребда 2    
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица  
Вътрешна информация по чл 7 от Регламент (ЕС) 596/2014    
Информация по чл. 33 от Наредба 2  
Други  
           
           
 
СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ И ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2017 ГОДИНА
  Q1 Q2 Q3 Q4 Годишни
Справки по образец на КФН      
Финансови Отчети и пояснителни бележки      
Информация - Приложение 9 от Нребда 2      
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица         
Информациа по чл. 33 от Наредба 2          
Доклад за дейността          
Счетоводни отчети по МСС        

 Вътрешна информация по чл 7 от Регламент (ЕС) 596/2014 

Други

 

 

 

 

 

 

        

   

 
СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ И ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2016 ГОДИНА
  Q1 Q2 Q3 Q4 Годишни
Справки по образец на КФН  
Финансови Отчети и пояснителни бележки
Вътрешна информация                
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица
Информация по чл.33 от Наредба 2
Долкад за дейността
Други
           
 
СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ И ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2015 ГОДИНА
  Q1 Q2 Q3 Q4 Годишни
Справки по образец на КФН    
Финансови Отчети    
Пояснителни бележки към финансовите отчети    
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица    
Информация по чл.33 от Наредба 2    
Доклад за дейността    
Вътрешна информация    
Други    
 
СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ И ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2014 ГОДИНА
  Q1 2Q Q3 Q4 Годишни
Справки по образец на КФН      
Финансови Отчети      
Пояснителни бележки към финансовите отчети      
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица      
Информация по чл.33 от Наредба 2      
Доклад за дейността      
Вътрешна информация      
Други          
 
СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ И ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2013 ГОДИНА
  Q1 Q2 Q3 Q4 Годишни
Справки по образец на КФН        
Финансови Отчети        
Пояснителни бележки към финансовите отчети        
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица        
Информация по чл.33 от Наредба 2        
Информация по чл.41 от Наредба 2          
Доклад за дейността        
Вътрешна информация        
Други          
 
 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.