Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 ИнвеститориЛиценз от КФН
 
 
Връзки с инвеститоритеФирмена политикаДиректор "Връзки с инвеститорите"Корпоративен календарСъбрание на акционеритеСъбрание 2020 (извънредно)Събрание 2020 (редовно)СЪБРАНИЕ 2019 (извънредно)Събрание 2019 (редовно)Събрание 2018 (извънредно)Събрание 2018 (редовно)Събрание 2017 (редовно)СЪБРАНИЕ '2016 (извънредно)СЪБРАНИЕ '2016 (редовно)Събрание '2014 (редовно)Събрание `2015 (редовно)Събрание '2013 (редовно)Събрание '2012 (редовно)Събрание '2011 (редовно)Събрание '2010 (редовно)Събрание '2009 (извънредно)Събрание '2009 (редовно)Събрание '2008Увеличение на капитала 2020 г. (актуално)ПроспектСъобщение по чл. 89т от ЗППЦКСъобщение по чл. 89л, ал. 2 от ЗППЦКГрафик на предлаганетоУведомление по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦКУведомление по чл. 112д от ЗППЦКУвеличение на капитала 2020 г. (архив)ПроспектУведомление по чл. 92а от ЗППЦКГрафик на предлаганетоУведомление за упражнени праваУведомление по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦКУведомление по чл. 112д от ЗППЦКФинансова информацияАкцииСчетоводни отчетиЮридическа информацияНормативна уредбаЛиценз от КФН
 
Status - Banner
 
Image 1
 
Лиценз от КФН

        Лиценз от Комисия за финансов надзор за осъществяване на дейност като дружество със специална инвестиционна дейност

   Комисията за финансов надзор на основание чл. 11, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) и чл. 49, ал. 1 от Наредба № 11 от 03.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фод, издава лиценз на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ за извършване на следните сделки по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗДСИЦ като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти:

  •  набиране на средства чрез издаване на ценни книжа;
  •  покупка на недвижими имоти, находящи се на територията на Република България, и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им.

     Виж лиценза

 

 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.