Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 ИнвеститориАкции
 
 
Връзки с инвеститоритеФирмена политикаДиректор "Връзки с инвеститорите"Корпоративен календарСъбрание на акционеритеСъбрание 2020 (извънредно)Събрание 2020 (редовно)СЪБРАНИЕ 2019 (извънредно)Събрание 2019 (редовно)Събрание 2018 (извънредно)Събрание 2018 (редовно)Събрание 2017 (редовно)СЪБРАНИЕ '2016 (извънредно)СЪБРАНИЕ '2016 (редовно)Събрание '2014 (редовно)Събрание `2015 (редовно)Събрание '2013 (редовно)Събрание '2012 (редовно)Събрание '2011 (редовно)Събрание '2010 (редовно)Събрание '2009 (извънредно)Събрание '2009 (редовно)Събрание '2008Увеличение на капитала 2020 г. (актуално)ПроспектСъобщение по чл. 89т от ЗППЦКСъобщение по чл. 89л, ал. 2 от ЗППЦКГрафик на предлаганетоУведомление по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦКУведомление по чл. 112д от ЗППЦКУвеличение на капитала 2020 г. (архив)ПроспектУведомление по чл. 92а от ЗППЦКГрафик на предлаганетоУведомление за упражнени праваУведомление по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦКУведомление по чл. 112д от ЗППЦКФинансова информацияАкцииСчетоводни отчетиЮридическа информацияНормативна уредбаЛиценз от КФН
 
Status - Banner
 
Image 1
 
Акции

      Данни за текущата търговия:  

     Акциите на дружеството се търгуват на алтернативен пазар на дружества със специална инвестиционна цел на Българска Фондова Борса - BaSE.
      Борсов код: 6ST

      ISIN код на емисията: BG1100062063   

 

     Права на акционерите

        Съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа, най-важните права за акционерите са:

         * Право на глас;
         * Право на информация;
         * Право на дивидент;
         * Право на ликвидационен дял;
     * Право да оспорва решения на Общото събрание, когато те противоречат на повелителните разпоредби на закона.

    Съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Дружеството е длъжно да разпредели сред своите акционери 90 % от реализираната си печалба под формата на дивиденти.

 

 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.