Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 ИнвеститориСъобщение по чл. 89л, ал. 2 от ЗППЦК
 
 
Връзки с инвеститоритеФирмена политикаДиректор "Връзки с инвеститорите"Корпоративен календарСъбрание на акционеритеСъбрание 2020 (извънредно)Събрание 2020 (редовно)СЪБРАНИЕ 2019 (извънредно)Събрание 2019 (редовно)Събрание 2018 (извънредно)Събрание 2018 (редовно)Събрание 2017 (редовно)СЪБРАНИЕ '2016 (извънредно)СЪБРАНИЕ '2016 (редовно)Събрание '2014 (редовно)Събрание `2015 (редовно)Събрание '2013 (редовно)Събрание '2012 (редовно)Събрание '2011 (редовно)Събрание '2010 (редовно)Събрание '2009 (извънредно)Събрание '2009 (редовно)Събрание '2008Увеличение на капитала 2020 г. (актуално)ПроспектСъобщение по чл. 89т от ЗППЦКСъобщение по чл. 89л, ал. 2 от ЗППЦКГрафик на предлаганетоУведомление по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦКУведомление по чл. 112д от ЗППЦКУвеличение на капитала 2020 г. (архив)ПроспектУведомление по чл. 92а от ЗППЦКГрафик на предлаганетоУведомление за упражнени праваУведомление по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦКУведомление по чл. 112д от ЗППЦКФинансова информацияАкцииСчетоводни отчетиЮридическа информацияНормативна уредбаЛиценз от КФН
 
Status - Banner
 
Image 1
 
Съобщение по чл. 89л, ал. 2 от ЗППЦК

 „ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя“ АДСИЦ („Емитентът“ или „Дружеството”), ЕИК 175085923, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Кузман Шапкарев № 4 и адрес за кореспонденция гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет. 12, уведомява, че на свое заседание от 22.10.2020 г. Съветът на директорите на Дружеството, на основание чл. 89л от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК”) и т. 6.6 Документа за предлаганите ценни книжа – част втора от потвърдения от КФН с решение № 617-Е/18.08.2020 г. проспект за публично предлагане на акции от увеличението на акции на Дружеството, прие решение за еднократно удължаване със 7 (седем) дни на срока за прехвърляне на права от подписката за публично предлагане на до 10 500 000 акции от увеличението на капитала на Дружеството.

 Срокът за прехвърляне на права изтича на 04.11.2020 г.

 Срокът за записване и заплащане на акции от лицата, придобили права на явния аукцион, изтича на 12.11.2020 г.

 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.