Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 ИнвеститориГрафик на предлагането
 
 
Връзки с инвеститоритеФирмена политикаДиректор "Връзки с инвеститорите"Корпоративен календарСъбрание на акционеритеСъбрание 2020 (извънредно)Събрание 2020 (редовно)СЪБРАНИЕ 2019 (извънредно)Събрание 2019 (редовно)Събрание 2018 (извънредно)Събрание 2018 (редовно)Събрание 2017 (редовно)СЪБРАНИЕ '2016 (извънредно)СЪБРАНИЕ '2016 (редовно)Събрание '2014 (редовно)Събрание `2015 (редовно)Събрание '2013 (редовно)Събрание '2012 (редовно)Събрание '2011 (редовно)Събрание '2010 (редовно)Събрание '2009 (извънредно)Събрание '2009 (редовно)Събрание '2008Увеличение на капитала 2020 г. (актуално)ПроспектСъобщение по чл. 89т от ЗППЦКСъобщение по чл. 89л, ал. 2 от ЗППЦКГрафик на предлаганетоУведомление по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦКУведомление по чл. 112д от ЗППЦКУвеличение на капитала 2020 г. (архив)ПроспектУведомление по чл. 92а от ЗППЦКГрафик на предлаганетоУведомление за упражнени праваУведомление по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦКУведомление по чл. 112д от ЗППЦКФинансова информацияАкцииСчетоводни отчетиЮридическа информацияНормативна уредбаЛиценз от КФН
 
Status - Banner
 
Image 1
 
График на предлагането

Публикация на съобщението по чл. 89т, ал. 1 и 2 от ЗППЦК на интернет страницата на емитента и инвестиционния посредник

 

05.10.2020 г.

Публикация на съобщението по чл. 89т, ал. 1 и 2 от ЗППЦК на интернет страницата на информационна агенция „Инфосток“

 

05.10.2020 г.

Начална дата на публичното предлагане (начална дата за търговия с правата на борсата)

 

14.10.2020 г.

Краен срок за търговия с правата на борсата

02.11.2020 г.

Краен срок за прехвърляне на правата (краен срок за записване на акции от настоящи акционери и от лица, придобили права от свободна търговия)

 

04.11.2020 г.

Дата на явен аукцион за неупражнени права

06.11.2020 г.

Краен срок за записване на акции на придобилите права от явния аукцион

12.11.2020 г.

Краен срок за заплащане на записаните акции

12.11.2020 г.

Уведомяване на Комисия за финансов надзор и Българска фондова борса за резултата от предлагането (очаквана най-ранна дата)

 

17.11.2020 г.

Регистрация на увеличението в Търговския регистър и регистъра с юридически лица с нестопанска цел

24.11.2020 г.

Регистрация в Централен депозитар (очаквана най-ранна дата)

26.11.2020 г.

Регистрация в Комисия за финансов надзор (очаквана най-ранна дата)

30.11.2020 г.

Регистрация в Българска фондова борса (очаквана най-ранна дата)

07.12.2020 г.

 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.