Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 ИнвеститориСъбрание 2020 (редовно)
 
 
Връзки с инвеститоритеФирмена политикаДиректор "Връзки с инвеститорите"Корпоративен календарСъбрание на акционеритеСъбрание 2020 (извънредно)Събрание 2020 (редовно)СЪБРАНИЕ 2019 (извънредно)Събрание 2019 (редовно)Събрание 2018 (извънредно)Събрание 2018 (редовно)Събрание 2017 (редовно)СЪБРАНИЕ '2016 (извънредно)СЪБРАНИЕ '2016 (редовно)Събрание '2014 (редовно)Събрание `2015 (редовно)Събрание '2013 (редовно)Събрание '2012 (редовно)Събрание '2011 (редовно)Събрание '2010 (редовно)Събрание '2009 (извънредно)Събрание '2009 (редовно)Събрание '2008Увеличение на капитала 2020 г. (актуално)ПроспектСъобщение по чл. 89т от ЗППЦКСъобщение по чл. 89л, ал. 2 от ЗППЦКГрафик на предлаганетоУведомление по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦКУведомление по чл. 112д от ЗППЦКУвеличение на капитала 2020 г. (архив)ПроспектУведомление по чл. 92а от ЗППЦКГрафик на предлаганетоУведомление за упражнени праваУведомление по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦКУведомление по чл. 112д от ЗППЦКФинансова информацияАкцииСчетоводни отчетиЮридическа информацияНормативна уредбаЛиценз от КФН
 
Status - Banner
 
Image 1
 
Събрание 2020 (редовно)

 Покана на акционерите за свикване на Общо събрание   

 Протокол на Съвета на директорите за свикване на Общо събрание   

 Образец на пълномощно   

 Правила за гласуване    

 Доклад на одитен комитет за 2019 г.   

 Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.  

 Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията за 2019 г.   

 Политика за възнагражденията   

 Одиторски доклад   

 Финансов отчет   

 Бележки (пояснения към финансовия отчет)   

 Доклад за дейността за 2019 г. 

 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 3 ЗППЦК   

 Декларация по чл. 100н, ал. 7, т. 1 ЗППЦК   

  Оценителски доклад   

   Мотивиран доклад на Съвета на директорите   

  Протокол от Общото събрание на акционерите  

 

 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.