Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 За ФондаУстав
 
 
За ФондаИсторияСтруктура на управлениеОбслужващи дружестваИнвестиционен посредникБанка депозитарОбщонормативни документиУстав
 
Status - Banner
 
Image 1
 
Устав

Актуален устав на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ, прието на ИОСА, проведено на 19.12.2019 г.

data/file/Obshtonormativni%20dokumenti%20/ELARG_new_final%20-%20Clean.pdf 

 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.