Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 За ФондаБанка депозитар
 
 
За ФондаИсторияСтруктура на управлениеОбслужващи дружестваИнвестиционен посредникБанка депозитарОбщонормативни документиУстав
 
Status - Banner
 
Image 1
 
Банка депозитар

      Към настоящия момент, банка депозитар на Фонда е "Обединена Българска Банка" АД.

      Банката е учредена през 1992 г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, Обединена българска банка е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор. Основен акционер е Национална банка на Гърция (NBG) - 99,9%

     През 2017 г. белгийската банково-застрахователна група KBC Груп придобива ОББ от Националната банка на Гърция. След обединението между СИБАНК и ОББ новата обединена банка ОББ става третата най-голяма банка в България по отношение на активи от около 5.1 млрд. евро, с пазарен дял от приблизително 11%. 

     През 2017 ОББ получи кредитен рейтинг в А зоната. Рейтинговата агенция FITCH повиши дългосрочния рейтинг на Обединена българска банка (ОББ) и даде оценка на  ‘A-‘, като повиши дългосрочния рейтинг от ‘BBB+‘ , той е най-високият в българската банкова система. Увеличението  на  кредитния  рейтинг  на  ОББ  се  случва  за  втори  през  2017  г.  след  придобиването  ѝ  от белгийската финансова група KBC. В рамките на няколко месеца рейтингът на ОББ беше увеличен със седем нива – от  ‘B+’,  през  ‘BBB+’  до  настоящото  най-високо  ниво  в  25-годишната  история  на  кредитната институция и на българската банкова система –‘A-‘.

     

 

 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.