Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 За ФондаИнвестиционен посредник
 
 
За ФондаИсторияСтруктура на управлениеОбслужващи дружестваИнвестиционен посредникБанка депозитарОбщонормативни документиУстав
 
Status - Banner
 
Image 1
 
Инвестиционен посредник

   Инвестиционен посредник, обслужващ първичното публично предлагане на акции от „Статус Имоти“ АДСИЦ, е „Статус Инвест“ АД.

    На 14.01.2020 г. бе проведено заседание на Съвета на директорите на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ, на което беше взето решение за увеличение на капитала на Дружеството. За инвестиионен посредник, който да обслужи увеличението на капитала беше избрано „ЕЛАНА Трейдинг“ АД.

 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.