Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 НовиниУведомление за приет коригиран проспект от Съвета на директорите
 
 
Status - Banner
 
Image 1
 
Уведомление за приет коригиран проспект от Съвета на директорите 12 февруари 2020г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На 12.02.2020 г. на заседание на Съвета на директорите на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ беше одобрен коригирания от инвестиционния посредник „ЕЛАНА Трейдинг“ АД с ЕИК 831470130 проспект за публично предлагане на до 50 000 (петдесет хиляди) нови обикновени, безналични акции, които се издават въз основа на решение на Съвета на директорите на дружеството от 14.01.2020 г. Корекцията е на база на дадени от Комисия за финансов надзор (КФН) указания. На същата дата одобреният от Съвета на директорите проспект е внесен за одобрение от КФН.

 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.