Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 НовиниУведомление за одобрен проспект
 
 
Status - Banner
 
Image 1
 
Уведомление за одобрен проспект 22 януари 2020г.

Уважаеми Дами и Господа,

Уведомяваме ви, че на 21.01.2020 г. беше проведено заседание на Съвета на директорите, на което беше одобрен проспект за публично предлагане на до 50 000 (петдесет хиляди) нови обикновени, безналични акции. Пълният тест на уведомлението може да намерите в приложението.

 

 

 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.