Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 НовиниУведомление за разкриване на значително дялово участие
 
 
Status - Banner
 
Image 1
 
Уведомление за разкриване на значително дялово участие 30 ноември 2020г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


На 26.11.2020 г. „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ (наричано за краткост „Дружеството“) получи 15 броя уведомления по чл. 145 и чл. 146 от ЗППЦК за разкриване на значително дялово участие в публично дружество вследствие на успешно приключилото увеличение на капитала на Дружеството. 

Пълният текст на уведомлението може да намерите в приложението.

 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.