Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 НовиниУведомление относно получени уведомления по чл. 19, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014
 
 
Status - Banner
 
Image 1
 
Уведомление относно получени уведомления по чл. 19, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 13 ноември 2020г.


Уведомяваме ви, че на 12.11.2020 г. в „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ (наричано за краткост „Дружеството“) са постъпили уведомления по чл. 19, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014, с които „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ АД, управляващо дружество, действащо за сметка на управляваните от него ДФ ЕЛАНА Еврофонд, ДФ ЕЛАНА България, ДФ ЕЛАНА Балансиран Евро Фонд, ДФ ЕЛАНА Високодоходен Фонд, уведомява за упражнени права и записани акции от увеличението на капитала на Дружеството, а именно:

1.1. ДФ ЕЛАНА Еврофонд упражнява 1 400 права и записва 21 000 акции при цена на акция 1.010 или общо 21 210 лв.;

1.2. ДФ ЕЛАНА България упражнява 2 000 права и записва 30 000 акции при цена на акция 1.010 или общо 30 300 лв.;

1.3. ДФ ЕЛАНА Балансиран Евро Фонд упражнява 2 000 права и записва 30 000 акции при цена на акция 1.010 или общо 30 300 лв.;

 

1.4. ДФ ЕЛАНА Високодоходен Фонд упражнява 1 400 права и записва 21 000 акции при цена на акция 1.010 или общо 21 210 лв.

 

 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.