Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 НовиниУведомление за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите
 
 
Status - Banner
 
Image 1
 
Уведомление за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите 04 септември 2020г.

 Уважаеми дами и господа, 

  Съветът на дуректорите на Дружеството на свое заседание, проведено на 04.09.2020 г., в гр. София взе решение за свикване на извънреднот Общо събрание на акционерите на 14.10.2020 г. от 10:00 часа на адрес: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула „Б“, ет. 12, при следния дневен ред:

 1. Приемане на изменения и допълнения в Политиката на възнагражденията на Дружеството съгласно предложение на Съвета на Директорите. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Политиката на възнагражденията съгласно предложение на Съвета на директорите.“

 

 

 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.