Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 Новини
 
 
Status - Banner
 
Image 1
 

     След проведено заседание на Съвет на Директорите бе взето решение за сключване на договор за банков влог (депозит) между Дружеството и „Токуда Банк” АД.

 

      На 20.02.2009 година, от 10:00 часа на адреса на управление на "Статус Имоти" АДСИЦ, гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на Дружеството.

      По време на заседанието бе взето решение на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ да се свика извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 10.04.2009 г., в 10:00 часа, в гр. София, ул. "Георги Бенковски" No.6, ет. 1.

      Писмените материали, както и самата покана могат да бъдат открити в меню "Инвеститори", подменю "Събрание '2009 (извънредно)"

 

След заседание на Съвета на директорите бе взето решение за сключване на договор за банков влог между Дружеството и Банка „Пиреос България” АД.

 

Край на тръжната кампания, отправена от "България Инвестмънт Груп" ЕООД

 

След провеждане на редовното ежегодно събрание, бе свикан Съвет на директорите. Взе се решение за разпределяне на функциите на новите членове на Съвета.

 
първа   назад   3  4  5  6  7  8  [9]  10  11   напред   последна  
     
 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.