Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 Новини
 
 
Status - Banner
 
Image 1
 

След провеждане на редовното ежегодно събрание, бе свикан Съвет на директорите. Взе се решение за разпределяне на функциите на новите членове на Съвета.

 

Проведе се ежегодното Общо годишно събрание на акционерите. На събранието присъстваха лично или чрез представител акционери, притежаващи общо 635 000 броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 97.69% от всички акции с право на глас.

 

Начало на тръжната кампания от „Бъглария Инвестмънт Груп” ЕООД

 

Комисията за финансов надзор допусна търговото предложение отправено от "България Инвестмънт Груп" ЕООД

 

На адреса на дружеството бе получен проект на търгово предложение, отправен от "България инвестмънт груп" ЕООД

 
първа   назад   2  3  4  5  6  7  8  [9]  10   напред   последна  
     
 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.