Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 Новини
 
 
Status - Banner
 
Image 1
 

На 14.07.2010г. се проведе Годишно общо събрание на акционерите на Дружеството.

 

На 15.07.2010г. беше подписан договор с "Бест Чойс Инвестмънт" ООД, като второ облужващо дружество на "Статус Имоти"АДСИЦ

 

     КФН започна предварително проучване на мненията и становищата по някои въпроси във връзка с възможни бъдещи изменения в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. Изготвен е консултационен въпросник, в който са включени идеи за изменения на закона, предлагани от различни заинтересовани страни от 2007 г. насам.

 

На 13.05.2009 „Статус Имоти” АДСИЦ сключи окончателен договор във форма на нотариален акт за покупко-продажба на право на строеж от „София Тауър” ЕООД

 

На 11.05.2009 година, от 16:00 часа на адреса на управление на "Статус Имоти" АДСИЦ, гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на Дружеството.

По време на заседанието бе взето решение на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ да се свика редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 14.06.2009 г., в 10:00 часа, в гр. София, ул. "Георги Бенковски" No.6, ет. 1.

Писмените материали, както и самата покана могат да бъдат открити в меню "Инвеститори", подменю "Събрание '2009 (реодвно)"

 
първа   назад   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11   напред   последна  
     
 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.