Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 Новини
 
 
Status - Banner
 
Image 1
 

      На 20.02.2009 година, от 10:00 часа на адреса на управление на "Статус Имоти" АДСИЦ, гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на Дружеството.

      По време на заседанието бе взето решение на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ да се свика извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 10.04.2009 г., в 10:00 часа, в гр. София, ул. "Георги Бенковски" No.6, ет. 1.

      Писмените материали, както и самата покана могат да бъдат открити в меню "Инвеститори", подменю "Събрание '2009 (извънредно)"

 

След заседание на Съвета на директорите бе взето решение за сключване на договор за банков влог между Дружеството и Банка „Пиреос България” АД.

 

Край на тръжната кампания, отправена от "България Инвестмънт Груп" ЕООД

 

След провеждане на редовното ежегодно събрание, бе свикан Съвет на директорите. Взе се решение за разпределяне на функциите на новите членове на Съвета.

 

Проведе се ежегодното Общо годишно събрание на акционерите. На събранието присъстваха лично или чрез представител акционери, притежаващи общо 635 000 броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 97.69% от всички акции с право на глас.

 
първа   назад   1  2  3  4  5  6  [7]  8   напред   последна  
     
 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.