Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 Новини
 
 
Status - Banner
 
Image 1
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл. 43, чл. 43а, във връзка с чл. 27, ал.(1), и чл. 28 от Наредба № 2 от 17.09.200г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа ви уведомяваме, за ...
 
На 10.07.2013г. на адреса на управление на Статус Имоти АДСИЦ от 10:00ч. се проведе Годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството. Писмените материали, покана , както и протокол от проведеното събрание, могат да бъдат открити в меню "Инвеститори", подменю "Събрание '2013 ...
 

Покана за свикване на Общо събрание на акционерите

 

На 03.09.2011 се проведе Годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството

 
Дружество „Статус Имоти” АДСИЦ Ви уведомява за сключен нотариален акт от 31.08.2011 за покупко – продажба на недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в Жилищна сграда с гаражи с адрес град София, Столична община, район „Сердика”, улица ...
 
първа   назад   2  3  4  5  [6]  7  8  9  10   напред   последна  
     
 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.