Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 Новини
 
 
Status - Banner
 
Image 1
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл. 43, чл. 43а, във връзка с чл. 27, ал.(1), и чл. 28 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа ви уведомявам, за ...
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл. 43, чл. 43а, във връзка с чл. 27, ал.(1), и чл. 28 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа ви уведомявам, за ...
 

Покана за свикване на Общо събрание на акционерите

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл. 43, чл. 43а, във връзка с чл. 27, ал.(1), и чл. 28 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа ви уведомявам, за ...
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл. 43, чл. 43а, във връзка с чл. 27, ал.(1), и чл. 28 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа ви уведомявам, за ...
 
първа   назад   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9   напред   последна  
     
 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.