Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 Новини
 
 
Status - Banner
 
Image 1
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл. 43, чл. 43а, във връзка с чл. 27, ал.(1), и чл. 28 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа ви уведомявам, за ...
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл. 43, чл. 43а, във връзка с чл. 27, ал.(1), и чл. 28 от Наредба № 2 от 17.09.200г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа ви уведомяваме, за ...
 
На 10.07.2013г. на адреса на управление на Статус Имоти АДСИЦ от 10:00ч. се проведе Годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството. Писмените материали, покана , както и протокол от проведеното събрание, могат да бъдат открити в меню "Инвеститори", подменю "Събрание '2013 ...
 

Покана за свикване на Общо събрание на акционерите

 

На 03.09.2011 се проведе Годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството

 
първа   назад   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9   напред   последна  
     
 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.