Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 Новини
 
 
Status - Banner
 
Image 1
 

 Уважаеми Дами и Господа,

Уведомяваме Ви, че на 16.01.2020 г. беше назначен Директор за връзки с инвестоторите на Дружеството и беше сключен предварителен договор за продажба на недвижим имот, собственост на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ. 

data/file/UVEDOMLENIA/Uvedomlenie%20DVI%20i%20prelimary%20contract.pdf

 
Уважаеми Дами и Господа, Уведомяваме Ви, че на 14-ти януари 2020 година в град София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, „Софарма бизнес тауърс“, кула „Б“, ет. 12 бе проведено заседание на Съвета на директорите на „ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя“ ...
 
Уважаеми Дами и Господа, Уведомяваме Ви, че на 31.12.2019г. Търговския Регистър при Агенция по вписванията вписа промените в дружеството, гласувани на извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 19.12.2019г. Пълният текст на съобщението можете да намерите в приложението. Уведомление ...
 
Уведомления до Комисия за финансов надзор, гр. София относно получени уведомления за промяна на дялово участие на основание чл.43, ал. 4 и чл. 43а в срока по чл. 148б от ЗППЦК за разкриване на значително дялово участие в публично дружество:  Уведомление до КФН Изх. № ...
 

Уведомление относно Вътрешна информация по смисъла на чл. 4 от ЗПЗФИ

 
първа   назад   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9   напред   последна  
     
 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.