Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 Новини
 
 
Status - Banner
 
Image 1
 
Уважаеми Дами и Господа, Уведомяваме ви, че на 21.01.2020 г. беше проведено заседание на Съвета на директорите, на което беше одобрен проспект за публично предлагане на до 50 000 (петдесет хиляди) нови обикновени, безналични акции. Пълният тест на уведомлението може да намерите в ...
 

 Уважаеми Дами и Господа,

Уведомяваме Ви, че на 16.01.2020 г. беше назначен Директор за връзки с инвестоторите на Дружеството и беше сключен предварителен договор за продажба на недвижим имот, собственост на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ. 

data/file/UVEDOMLENIA/Uvedomlenie%20DVI%20i%20prelimary%20contract.pdf

 
Уважаеми Дами и Господа, Уведомяваме Ви, че на 14-ти януари 2020 година в град София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, „Софарма бизнес тауърс“, кула „Б“, ет. 12 бе проведено заседание на Съвета на директорите на „ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя“ ...
 
Уважаеми Дами и Господа, Уведомяваме Ви, че на 31.12.2019г. Търговския Регистър при Агенция по вписванията вписа промените в дружеството, гласувани на извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 19.12.2019г. Пълният текст на съобщението можете да намерите в приложението. Уведомление ...
 
Уведомления до Комисия за финансов надзор, гр. София относно получени уведомления за промяна на дялово участие на основание чл.43, ал. 4 и чл. 43а в срока по чл. 148б от ЗППЦК за разкриване на значително дялово участие в публично дружество:  Уведомление до КФН Изх. № ...
 
първа   назад   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9   напред   последна  
     
 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.