Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 Новини
 
 
Status - Banner
 
Image 1
 
Уважаеми Дами и Господа, Уведомяваме Ви, че на 14-ти януари 2020 година в град София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, „Софарма бизнес тауърс“, кула „Б“, ет. 12 бе проведено заседание на Съвета на директорите на „ЕЛАНА Фонд за Земеделска Земя“ ...
 
Уважаеми Дами и Господа, Уведомяваме Ви, че на 31.12.2019г. Търговския Регистър при Агенция по вписванията вписа промените в дружеството, гласувани на извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 19.12.2019г. Пълният текст на съобщението можете да намерите в приложението. Уведомление ...
 
Уведомления до Комисия за финансов надзор, гр. София относно получени уведомления за промяна на дялово участие на основание чл.43, ал. 4 и чл. 43а в срока по чл. 148б от ЗППЦК за разкриване на значително дялово участие в публично дружество:  Уведомление до КФН Изх. № ...
 

Уведомление относно Вътрешна информация по смисъла на чл. 4 от ЗПЗФИ

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл. 43, чл. 43а, във връзка с чл. 27, ал.(1), и чл. 28 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа ви уведомявам, за ...
 
първа   назад   1  [2]  3  4  5  6  7  8   напред   последна  
     
 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.