Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 Инвеститори
 
 
Status - Banner
 
Image 1
 
Уважаеми акционери, насрочено е Общо събрание на акционерите на дружеството на 19.12.2019 г. в 10:00ч., което ще се проведе на адрес - гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет. 12. От връзките по-долу може да прочетете пълния текст на поканата за Събранието, както и ...
 
Уважаеми акционери, Общо събрание на акционерите е насрочено за 10.07.2019 г. в 10:00 часа в седалището на Дружеството - гр. София 1680, район Витоша, ул. Ралевица №98А, ет. 1, Офис 1. От връзките по-долу може да прочетете пълния текст на поканата за Събранието и материалите, които ще бъдат ...
 
Уважаеми акционери, насрочено е извънредно Общо събрание на акционерите за 27.12.2018 г. в 13:00 часа, което ще се проведе на адрес: гр. София 1680, район Витоша, ул. Ралевица №98А, ет. 1, Офис 1. От връзките по-долу може да прочетете пълния текст на поканата за Събранието и материалите, които ще ...
 
 Уважаеми акционери, Общо събрание на акционерите е насрочено за 30.06.2018 г. в 13:00 часа по седалището на Дружеството - гр. София 1680, район Витоша, ул. Ралевица №98А, ет. 1, Офис 1. От връзките по-долу може да прочетете пълния текст на поканата за Събранието и материалите, които ще бъдат ...
 
Уважаеми акционери, Общо събрание на акционерите е насрочено за 29.06.2017 г. в 13:00 часа по седалището на Дружеството - гр. София 1680, район Витоша, ул. Ралевица №98А, ет. 1, Офис 1. От връзките по-долу може да прочетете пълния текст на поканата за Събранието и материалите, които ще бъдат ...
 
 Уважаеми акционери, насрочено е  извънредно Общо събрание на акционерите  за 22.07.2016 г. в 10:00ч. по седалището на Дружеството - гр. София 1680, р-н Витоша, ул. Ралевица № 98А, ет. 1, Офис 1. От връзките по-долу може да прочетете пълния текст на поканата за Събранието и ...
 
      Данни за текущата търговия:      Акциите на дружеството се търгуват на алтернативен пазар на дружества със специална инвестиционна цел на Българска Фондова Борса - BaSE.       Борсов код: ...
 
Уважаеми акционери, редовното Общо събрание на акционерите е насрочено за 22.04.2016 г. в 10:00ч. по седалището на Дружеството - гр. София 1680, р-н Витоша, ул. Ралевица № 98А, ет. 1, Офис 1. От връзките по-долу може да прочетете пълния текст на поканата за Събранието и материалите, които ще бъдат ...
 

Общо събрание, писмени материали

 
Уважаеми акционери, редовното Общо събрание на акционерите е насрочено за 10.10.2015 г. в 10:00ч. по седалището на Дружеството - гр. София 1680, р-н Витоша, ул. Ралевица № 98А, ет. 1, Офис 1. От връзките по-долу може да прочетете пълния текст на поканата за Събранието и материалите, които ще бъдат ...
 
   [1]  2  3   напред   последна  
     
 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.