Статус Имоти :::  Начало
           
     
 
bg
en
 
 
 
 Инвеститори
 
 
Status - Banner
 
Image 1
 
 Покана за свикване на извънредно Общо събрание       Политика за възнагражденията       Правила за гласуване        Пълномощно за гласуване (образец – pdf.)        Протокол на Съвета на ...
 
 Покана на акционерите за свикване на Общо събрание     Протокол на Съвета на директорите за свикване на Общо събрание     Образец на пълномощно     Правила за гласуване      Доклад на одитен комитет за 2019 г.  ...
 
Уважаеми акционери, насрочено е Общо събрание на акционерите на дружеството на 19.12.2019 г. в 10:00ч., което ще се проведе на адрес - гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет. 12. От връзките по-долу може да прочетете пълния текст на поканата за Събранието, както и ...
 
Уважаеми акционери, Общо събрание на акционерите е насрочено за 10.07.2019 г. в 10:00 часа в седалището на Дружеството - гр. София 1680, район Витоша, ул. Ралевица №98А, ет. 1, Офис 1. От връзките по-долу може да прочетете пълния текст на поканата за Събранието и материалите, които ще бъдат ...
 
Уважаеми акционери, насрочено е извънредно Общо събрание на акционерите за 27.12.2018 г. в 13:00 часа, което ще се проведе на адрес: гр. София 1680, район Витоша, ул. Ралевица №98А, ет. 1, Офис 1. От връзките по-долу може да прочетете пълния текст на поканата за Събранието и материалите, които ще ...
 
 Уважаеми акционери, Общо събрание на акционерите е насрочено за 30.06.2018 г. в 13:00 часа по седалището на Дружеството - гр. София 1680, район Витоша, ул. Ралевица №98А, ет. 1, Офис 1. От връзките по-долу може да прочетете пълния текст на поканата за Събранието и материалите, които ще бъдат ...
 
Уважаеми акционери, Общо събрание на акционерите е насрочено за 29.06.2017 г. в 13:00 часа по седалището на Дружеството - гр. София 1680, район Витоша, ул. Ралевица №98А, ет. 1, Офис 1. От връзките по-долу може да прочетете пълния текст на поканата за Събранието и материалите, които ще бъдат ...
 
 Уважаеми акционери, насрочено е  извънредно Общо събрание на акционерите  за 22.07.2016 г. в 10:00ч. по седалището на Дружеството - гр. София 1680, р-н Витоша, ул. Ралевица № 98А, ет. 1, Офис 1. От връзките по-долу може да прочетете пълния текст на поканата за Събранието и ...
 
      Данни за текущата търговия:        Акциите на дружеството се търгуват на алтернативен пазар на дружества със специална инвестиционна цел на Българска Фондова Борса - BaSE.       Борсов код: ...
 
Уважаеми акционери, редовното Общо събрание на акционерите е насрочено за 22.04.2016 г. в 10:00ч. по седалището на Дружеството - гр. София 1680, р-н Витоша, ул. Ралевица № 98А, ет. 1, Офис 1. От връзките по-долу може да прочетете пълния текст на поканата за Събранието и материалите, които ще бъдат ...
 
   [1]  2  3  4   напред   последна  
     
 
 © 2008 Статус Имоти АДСИЦ.